Home > Ati Radeon > Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 7 32 Bit

Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 7 32 Bit

Contents

Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Install 1.Double-click the new icon on the desktop labeled R170005.EXE. 2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R170005. Source

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Installation Instructions To install the ATI Radeon HD 2400 Series Video Card driver, download the version of the driver that corresponds to your operating system by clicking on the appropriate link Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken"

Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 7 32 Bit

Follow the on-screen installation instructions. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

  1. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze
  2. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied.
  3. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,
  4. The file will download to your desktop. 4.If the Download Complete window appears, click Close.
  5. Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS.
  6. Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning
  7. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en
  8. Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd.

De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Download Windows Xp Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN

Probeert u het later nog eens. Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 7 64 Bit Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.

MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Ati Radeon Hd 2400 Driver Dit kan uw computer beschadigen. Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Save the driver file somewhere on your computer where you will be easily able to find it, such as your desktop.

Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 7 64 Bit

Ask ! Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 7 32 Bit Volg de instructies om de installatie te voltooien. Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 10 A window should then show up asking you where you would like to save the file.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. this contact form thanks !tug on December 15, 2012compannyWill on December 8, 2012Why does this not work for me i keep getting error code 31 and when i view the lof for this it AMD Radeon HD 2400 PRO Graphics Driver This package provides the AMD Radeon High Definition 2400 PRO Graphics Driver and is supported on OptiPlex and Vostro Desktop that are running the DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Ati Radeon Hd 2400 Xt Driver Download Windows 7 32bit

Thank you.Tommy on May 23, 2015God bless youabo on April 9, 2015collWE on December 25, 2014WEWESleds on December 7, 2014Coolvitinhnos on November 26, 2014ok commentElie on September 19, 2014OKdarwin on August Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. have a peek here In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Ati Radeon Hd 2400 Xt Driver Windows Xp Click Start button and then click Run.7. ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd.

Once reported, our staff will be notified and the comment will be reviewed.

Then follow the instructions below corresponding to the file type that you downloaded exe (Executable File)Go to the location where you saved the file and double click on the file. You are logged in as . U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Ati Radeon Hd 2400 Pro 256mb Driver Download Note that your submission may not appear immediately on our site.

Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem. Voorbereiden op downloaden... Order a driver CD containing all of these installation files or buy high-speed priority download access. http://samsungmobilenews.com/ati-radeon/ati-radeon-hd-2600-xt-driver-windows-10.html The file icon appears on your desktop.Install1.

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.